Voznický zpravodaj

 

 

ROČNÍK I, číslo 6 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne 17.11.2003

Úvodník

Nevěřili byste, co času věnujeme problematice likvidace odpadů a tím potažmo i čistotě v obci a jejím okolí. A to všechno zejména proto, že je stále dost takových lidí, co rozvážejí pytle s odpady po okolí. Co jsou to za lidé? Oni mají na jedné straně na to, aby si vedle městského bytu drželi ještě i chatu se zahradou, dojížděli tam, ale na zakoupení popelnice se známkou už ne. Divná logika, co? Proč sem vlastně jezdí, když nám tady dělají nepořádek? Co kdybychom my ty naše odpady vozili jim do jejich ulice před jejich dům?

Četl jsem někde, že Česká republika se dostala na přední místo ve světě v krádežích aut. Kam se ztratila ta naše hrdost na svůj původ, na „zlaté české ručičky“, na chytrou českou hlavu, na masarykovskou republiku, jíž se obdivoval svět? Viděl jsem v sousedním Rakousku těsně za hranicemi malou obec srovnatelnou s Voznicí, kde rostly vedle pomníku padlých křemenáče. Nikdo je neukradl ani do nich nekopl. Jsou snad Rakušané jiní, i když dýchají stejný vzduch a mají rádi „vepřo- knedlo-zelo“ jako my? Kde se stala u nás ta chyba ve výchově? I kdybychom se utěšovali tím, že auta kradou jakési cizí mafie (já tomu moc nevěřím), tak pochybuji, že zahraniční mafie nám nosí pytle se svinstvem do lesa. Pravda, mafie to jsou, ale ti „mafiáni“ žijí někde mezi námi a tváří se jako spořádaní občané. Možná, že se nám i posmívají, jak na ty odpady vyzráli. Řeknu vám, je to ale ubohost! To je bída! A to chceme vstoupit do Evropské Unie! Nebylo by lepší na ně včas ukázat prstem?

B.Huschina, člen zastupitelstva obce

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Zprávy a informace OÚ

Prodej známek na svoz komunálního odpadu

bude zahájen v pondělí 17. listopadu od 14 do 18 hodin na Obecním úřadě. Ti, kteří to nestihnou, mají další příležitost v úředních hodinách též na Obecním úřadě. Nemusí tedy do Dobříše.

Ceník svozových známek TKO pro rok 2004

 

Interval svozů

Počet svozů

Nádoba 110 l

vlastní

Nádoba 1100 l

vlastní

Nádoba 1100 l

Pronájem/rok

1 x za týden po celý rok

52

1.420 Kč

8.500 Kč

2.500 Kč

1 x za 2 týdny po celý rok

26

900 Kč

5.500 Kč

2.500 Kč

Sezónní: 1 x za týden v zimě

1 x za 2 týdny v létě

 

41

 

1.250 Kč

Zimní období je od 1.1 do 30.4 a

Od 1.10. do 31.12.

Zimní : 1 x za týden v zimě

30

840 Kč

Letní : 1 x za týden v létě

1 x za 2 týdny v létě

22

600 Kč

1 x za 2 týdny v létě platí pouze pro obce, kde neprobíhá týdenní svoz v témže období

11

300 Kč

Měsíční: 1 x za měsíc po celý rok

12

620 Kč

3.250 Kč

2.500 Kč

 

Informace o výstavbě splaškové kanalizace v obci

Bylo rozhodnuto, že poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu bude činit 15.000 Kč za jedno připojení. Tento poplatek bude možno uhradit i splátkami, jejichž podmínky budou individuálně dojednány a formulovány ve smlouvě o úhradě poplatku. První část poplatku ve výši 7.000 Kč bude nutno uhradit ihned po připojení ke kanalizaci. Za takovou nemovitost, která bude připojena, ale není v ní nikdo hlášen k trvalému pobytu, bude její majitel povinen zaplatit připojovací poplatek zvýšený o 10.000 Kč. Tento příplatek mu bude vrácen po přihlášení k trvalému pobytu a setrvání v něm po dobu minimálně pěti let. Majitel nemovitosti, podél jehož pozemku kanalizace povede, nepožádá-li o připojení v aktuální době výstavby kanalizace, uhradí při pozdějším připojování dvojnásobnou částku, a to 30.000 Kč. Informativní schůzky s občany budou svolávány průběžně tak, aby se jich zúčastňovali pouze ti majitelé objektů, jichž se výstavba kanalizace, respektive připojení k ní, bude bezprostředně týkat.

Technické podmínky připojení a financování

Každý majitel nemovitosti musí k realizaci přípojky mít:

  • Stavební povolení - v našem případě to vyřídí za každého majitele (požádá-li o to) Obecní úřad.
  • Projekt – může si každý zajistit sám nebo může využít Obecním úřadem doporučeného projektanta, který bude pro každého k disposici.
  • Ukončení celé akce by mělo být do konce roku 2004.
  • Financování – obec obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 11 milionů Kč, což je ˝ potřebné investiční částky. Druhou polovinu musí obec uhradit ze svého rozpočtu. T.č. máme ušetřených 5 milionů Kč, na zbytek bude nutno vzít si bankovní úvěr.

Poněvadž v minulém čísle uveřejněný plánek byl z technických důvodů hůře čitelný, přikládáme jiný, ale ve zmenšeném měřítku.

kanalizace_planek.gif(18 kb)

Různé

 

Inzerce

Daruji několik lepených akvárii, objem asi 200 l. Informace na OÚ.

 

Zastupitelé přejí všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v Novém roce 2004!